قفسه بندی های نوین مفتولی

قفسه بندی های نوین مفتولی

معرفی قفسه بندی های نوین

دانلود راهنمای نصب

ما همواره در صدد راه حل هایی هستیم که مشتریان مان به فرا خور سلیقه و فعالیتی که دارند براحتی بتوانند در منزل،محل کار،(اداری،تجاری،صنعتی) و خلاصه هر جا که برای ذخیره و انبار کردن و نظم بخشیدن در محیط اطراف خود، احساس نیاز کنند با استفاده از سیستم های جدید براحتی و به سهولت اقدام به قفسه بندی نمایند.
سیستم های انبار کردن و ذخیره سازی خیلی متنوع هستند. جدید ترین طرح هایی که جایگزین سیستم های قدیمی شده است قفسه بندی با ستون های لوله ای و سینی های شبکه ای می باشد
این نوع قفسه بندی به دلیل طراحی بسیار عالی، این امکان را فراهم میکنند که سیستم توسط افراد عادی چه خانم و یا آقا بدون هیچ نوع تخصص و ابزار خاصی مونتاژ و نصب شده، مجدادا به راحتی از یکدیگر جدا و در محل دیگری با فرم دلخواه برپا شود. ازدیگر مزایای این سیستم، متحرک نمودن آنهاست که با نصب چرخ در زیر پایه ها قابلیت جابجایی را به سهولت ممکن می سازد.

قفسه بندی مفتولی متحرک

مراحل نصب کردن:

این نوع قفسه بندی خیلی محکم و پایدار می باشد. نسبت به قفسه های مشابه بارهای سنگین تر و اطمینان بخشی را تحمل می کند.

سیستم های انبار با قفسه بندی لوله ای و پروفیلی

یکی از مهمترین ویژگی های این قفسه بندی تنظیم فاصله طبقات است که با گام ۲۵ میلیمتر درتمام طول ستون های لوله ای طبقات براحتی از یکدیگردور یا نزدیک می شوند.

هرکدام از طبقات قادر است تا ۱۵۰ کیلوگرم بار تحمل نماید و از هر چهار طرف می توان کالا را در طبقات جابجا کرد. پوشش طبقات بر حسب سفارش می توان از پوشش کروم نیکل و یا رنگ پودری باشد و همچنین می توان برای مصارف خاص کل قفسه بندی از استینلس استیل ساخته شود.

ارسال دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد